Bezpieczeństwo danych naszych Klientów

Ważne jest dla nas, aby wszystkie informacje przekazywane zarówno od Państwa jak i do Państwa były bezpieczne. Stosujemy najnowocześniejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych. Wdrożyliśmy wszystkie niezbędne środki i procedury w celu ochrony uzyskanych przez nas danych. Zastosowanie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa ogranicza ryzyko pozyskania wysyłanych i odbieranych danych (a także informacji zgromadzonych na serwerze) przez osoby trzecie. Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności