Błędy medyczne – co warto wiedzieć, zanim pójdziesz do sądu

Błędy medyczne – co warto wiedzieć, zanim pójdziesz do sądu

Błędy medyczne to coraz częściej przyczyna sporów na Sali sądowej. Wytaczane procesy dotyczą niewłaściwego wykonania usług medycznych, czyli są wieloetapowe i bardzo problematyczne. Często postępowania ciągną się latami i w dużej mierze warunkują życie obu stron.

Dlaczego rozprawy o błędy medyczne są tak trudne?

Każda osoba oskarżona o błędy medyczne powinna mieć pomoc adwokata, który pomoże jej na każdym etapie postępowania. Podstawowym zadaniem specjalisty z zakresu prawa jest odepchnięcie zarzutów, gdyż odpowiedzialność karna lekarza nie występuje automatycznie. Szczególnie duże kliniki zmagają się z wieloma oskarżeniami o błędy w sztuce lekarskiej, mimo iż nie zawsze są o prawdziwe. W każdym przypadku wiążą się z koniecznością wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie, która wykonywała zabieg czy operację. Po otrzymaniu informacji z sądu trzeba jak najszybciej skorzystać z pomocy, jaką zapewnia adwokat Pabianice to mała miejscowość w Polsce, gdzie można znaleźć najlepszych prawników świadczących usługi na terenie całego kraju, To właśnie im warto powierzyć swój los.

Błąd w sztuce lekarskiej, za który trzeba ponieść odpowiedzialność, to czynność (zaniechanie) lekarza odnoszące się do diagnozy i terapii oraz postępowania niezgodnego z nauką medycyny dla zakresu znajomego dla lekarza. Za błąd w sztuce lekarskiej nie określa się zaniedbania lekarza w kwestii otoczenia chorego opieką i w zakresie organizacji bezpieczeństwa higieny oraz opieki nad chorym.

Wśród błędów medycznych, o których najczęściej mówi się na Sali sądowej, wymienia się nieprawidłową ocenę symptomów choroby, niewykonanie potrzebnych albo dodatkowych badań, jeżeli taka opcja była dostępna, niewłaściwą terapię lekową, wykonywanie leczenia bez potrzebnych kompetencji albo braki w sprzęcie czy środkach, niewykonanie zabiegu medycznego we właściwym czasie, niewłaściwą identyfikację chorego, pozostawienie ciała obcego po zakończonej operacji, brak sterylizacji opatrunków i narzędzi medycznych, wybór niewłaściwej techniki przy świadczeniu czynności medycznej, odmowa albo zbyt późne udzielenie pomocy, wykonanie operacji na zdrowym organie, wywołanie zakażenia.

Należy podkreślić, że błąd medyczny jest działaniem w pełni nieumyślnym, które jednak doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu albo śmierci bądź narażenia zdrowia czy życia. Do tych działań nie zalicza się umyślnego działania zmierzającego do uszkodzenia ciała bądź śmierci. W tym przypadku rozpoczyna się sprawa karma o celowe uszkodzenie ciała albo zabójstwo.