Mobbing w pracy – co warto wiedzieć?

Mobbing w pracy – co warto wiedzieć?

Praca o miejsce w którym niemal każdy z nas spędza niemal 1/3 swojego życia. Mamy zatem prawo oczekiwać, by było to miejsce przyjazne i w którym komfortowo będziemy mogli wypełniać swoje obowiązki. Niestety, przykra rzeczywistość wielu osób jest zupełnie inna…

Co to jest mobbing?

Mobbing to fizyczne lub psychiczne długotrwałe nękanie pracownika w jego miejscu pracy. Oprawcą może być przełożony lub współpracownik. W skutek mobbingu osoba go doświadczająca odczuwa silny stres, mający negatywny wpływ na zdrowie, a atmosfera terroru negatywnie wpływa na jego przydatność do pracy. Mobbing jest zjawiskiem o tyle trudnym do zarejestrowania, że granica między tym co normalne, a tym co nie jest niezwykle płynna. Ofiary mobbingu często są kompletnie nieświadome, że przykrości, których doświadczają są karalne.

Jakie formy może przybierać mobbing?

Choć mobbing występować może w formie zarówno fizycznej jak i psychicznej, ta druga jest zdecydowanie częstsza. Dzieje się tak dlatego, że o ile atak fizyczny jest silnym bodźcem popychającym ofiarę do działania, tak nękanie psychiczne zwykle rozciąga się w czasie. Mobbing psychologiczny może przybierać formę nieprzyjemnych uwag dotyczących wykonywanej pracy (nie mylić z konstruktywną krytyką!) lub życia osobistego, wykluczenie z grupy pracowniczej  lub groźby. Jeśli, jako pracownicy, doświadczamy w pracy regularnie silnego stresu, powinniśmy przyjrzeć się sytuacji dokładnie – istnieje duża szansa, że my również jesteśmy ofiarami mobbingu.

Jak postępować w obliczu mobbingu w pracy?

W wielu przypadkach napięcie w pracy jest na tyle nieprzyjemne, ze w efekcie zmusza ofiarę do złożenia wypowiedzenia. W tym wypadku, a również w odniesieniu w skutek nękania uszczerbku na zdrowiu, mobbing podlega karze. Osoby do których należy zwrócić się o pomoc w takiej sytuacji to radcy prawni Łódź, Warszawa czy Gdańsk, a także każde inne większe miasto to miejsca w których z łatwością znajdziemy pomoc prawną. Najważniejsze to podjąć odpowiednie kroki i ukrócić sytuacje zatruwającą nasze życie zawodowe.