link link link

Obsługa księgowo - podatkowa obejmuje:

1. Prowadzenie Ksiąg Handlowych,
2. Prowadzenie Podatkowych Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
3. Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego,
4. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT,
5. Sporządzanie deklaracji podatkowych i dostarczanie ich do odpowiednich
urzędów (m.in. PIT, CIT, VAT, AKC, PCC),
6. Sporządzanie deklaracji rozliczeń rocznych osób fizycznych,
7. Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym
i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat
oraz informacji dodatkowej,
8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
9. Prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,
10. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
11. Odbiór dokumentów w siedzibie klienta,
12. Możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Państwa firmy.